Σεισμολογία και Εκπαιδευτική Κοινότητα

Εισαγωγικές Έννοιες Σεισμολογίας και Δραστηριότητες στα πλαίσια της Εκπαίδευσης

Πλαίσιο Συνεργασίας 

μεταξύ του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και σχολείων

Είναι γνωστό ότι ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα η οποία έχει επιπτώσεις στις κάθε είδους ανθρώπινες δραστηριότητες και κατασκευές. Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των σεισμών προϋποθέτει την ανάπτυξη της σεισμολογικής έρευνας, την εκπαίδευση του πληθυσμού και τη βελτίωση της απόκρισης της Πολιτείας.

Στα πλαίσια αυτά: 

  • Οι σεισμολογικοί φορείς της χώρας πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την εκλαΐκευση εννοιών που κάνουν κατανοητό το καταστροφικό αυτό φαινόμενο σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού.
  • Δεδομένου ότι ο σεισμός μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε και να επηρεάσει ευρύτερες περιοχές, οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν εκείνες τις ομάδες που μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των επιπτώσεων. Και τούτο διότι οι μεν μαθητές έχουν την ικανότητα της ευκολότερης αφομοίωσης και εφαρμογής συγκεκριμένων οδηγιών τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό γιατί διαχειρίζεται για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.
  • Ήδη το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει υπογράψει πρωτόκολλα πλαισίου συνεργασίας με αρκετά σχολεία.

Ανακαλύψτε τις δραστηριότητες

στα πλαίσια της συνεργασίας

Επίσκεψη στο σχολείο

Στις εγκαταστάσεις του σχολείου γίνεται παρουσίαση, με αντικείμενο τις βασικές έννοιες της Σεισμολογίας, των μέτρων προστασίας και των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος με σύνδεση των γνώσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών. Η παρουσίαση προσαρμόζεται ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα.

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο

Στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Θησείο και στο χώρο του ιστορικού τηλεσκοπείου Δωρίδη, γίνεται παρουσίαση με αντικείμενο τις βασικές έννοιες της Σεισμολογίας, των μέτρων προστασίας και των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. Η παρουσίαση προσαρμόζεται ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα.

Επίσκεψη στην Ακρόπολη της Αθήνας

Γίνεται επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Αθήνας, όπου και παρουσιάζεται το ειδικό δίκτυο σεισμογραφικών οργάνων που έχει αναπτύξει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σε συνδυασμό με γεωλογικές, τεκτονικές και σεισμολογικές πληροφορίες του ευρύτερου χώρου.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 20048, 11810 Αθήνα
GPS: 37.972752, 23.717955

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 2018
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε