Δίκτυο επιταχυνσιογράφων Ηρακλείου

Γενικά

Για την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης σε σχολικές μονάδες, τα κριτήρια είναι κατά βάση επιστημονικά και τίθενται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Αυτά αφορούν α) τη γεωγραφική κατανομή υπό την έννοια της κατά το δυνατόν ομοιόμορφης αζιμουθιακής κάλυψης του πυκνού πολεοδομικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου, β) κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων γεωλογικών σχηματισμών, γ) κάλυψη περισσότερων παραγόντων διαμόρφωσης της ισχυρής εδαφικής δόνησης (π.χ. τοπογραφία). Περαιτέρω, τα κριτήρια επικεντρώνονται σε σχολεία που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα, στην ύπαρξη ενεργούς ιστοσελίδας, στην ύπαρξη κατάλληλου χώρου φιλοξενίας του οργάνου στο χαμηλότερο επίπεδο του κτηρίου κλπ. 

Το δίκτυο επιταχυνσιογράφων που προέκυψε, μετά την πύκνωσή του από τα 5 σεισμογραφικά όργανα εγκατεστημένα σε σχολικές μονάδες, πλέον περιλαμβάνει:

1. HERB: Κτήριο Ο.Τ.Ε., πάρκο Θεοτοκόπουλου (από 1992).

2. HERD: Βενιζέλειο Νοσοκομείο (από 1996)

3. HERF: Δημαρχείο Ν. Αλικαρνασσού (από 2007)

4. HERG: Δημαρχείο Γαζίου (από 2007)

5. IACM: Ι.Τ.Ε. (από το 2009)

6. HERH: 6ο ΓΕΛ (από 2019)

7. HERI: 5ο Γυμνάσιο (από 2019)

8. HERJ: 4ο ΓΕΛ (από 2019)

9. HERK: 8ο Γυμνάσιο (από 2019)

10. HERL: 5ο ΓΕΛ (από 2019)

Η γεωγραφική κατανομή


Στο γεωλογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου, είναι φανερή η πύκνωση του δικτύου στον πολεοδομικό ιστό της πόλης και η εγκατάσταση σε ποικίλους γεωλογικούς σχηματισμούς. 

Οι κόκκινοι κύκλοι αντιστοιχούν στις θέσεις των επιταχυνσιογράφων που ήδη λειτουργούσαν από προηγούμενα χρόνια και οι μπλε κύκλοι στις θέσεις εγκατάστασης των επιταχυνσιογράφων στις σχολικές μονάδες από το 2019.

Ο τύπος των επιταχυνσιογράφων

Το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Ηρακλείου αποτελείται πλέον από ψηφιακά όργανα συνεχούς καταγραφής με διαδικτυακή σύνδεση και μετάδοση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η ενσωμάτωση στις διαδικασίες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου που αφορούν τον ελέγχο και την υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων, καθώς και τη διαχείριση των δεδομένων, εξασφαλίζει  τη λειτουργική αξιοπιστία του δικτύου.

Στο Δημαρχείο Γαζίου και στο Ι.Τ.Ε. οι επιταχυνσιογράφοι είναι τύπου CMG-5TDE (εταιρείας Guralp Systems Ltd), με αισθητήρες τύπου εξηναγκασμένης ταλάντωσης και με ψηφιοποιητή 24bit@200s/s. Ο επιταχυνσιογράφος είναι του ίδιου τύπου με περίπου 90 αντίστοιχα όργανα που λειτουργούν σε εθνική κλίμακα.

Τα υπόλοιπα όργανα είναι τύπου P-alert (εταιρείας SanLien), με αισθητήρες τύπου Mems που ψηφιοποιούν το σήμα στα 16bit@100s/s.

Για τη διαδικτυακή τους σύνδεση χρησιμοποιείται είτε το ΕΔΕΤ - Εθνικό δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (το οποίο ενσωματώνει και το σχολικό δίκτυο) είτε το Σύζευξις - Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά αλλά και στο Υπολογιστικό Κέντρο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Καταγραφές σε πραγματικό χρόνο

HERB     HERD     HERF     HERG     IACM     HERH     HERI     HERJ     HERK     HERL

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 2018
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε