ΝΕΑ

Την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 στο 40ο Γυμνάσιο Αθήνας (https://40gym-athin.att.sch.gr/joomla/index.php/en/) έγινε εκτενής ενημερωτική παρουσίαση από το Δρα Ιωάννη Καλογερά, Διευθυντή Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο με τίτλο "Σεισμοί: Τί, πώς και γιατί". Η παρουσίαση ακολούθησε την εγκατάσταση εκπαιδευτικού αισθητήρα επιτάχυνσης στη βιβλιοθήκη του σχολείου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ομάδα υποστήριξης από τους μαθητές και να οργανωθούν ομάδες εργασιών (projects) με αντικείμενο "Η Σεισμολογία στο σχολείο". Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με ολιγομελή ομάδα μαθητών υπό τη διευθύντρια του σχολείου κα Ρεβέκκα Κέκου και την καθηγήτρια κα Κωνσταντίνα Πάσχου, φυσικής-πληροφορικής, όπου ανταλλάχθηκαν ιδέες για πιθανά αντικείμενα εργασιών και ενημέρωση σε υπάρχουσες ιστοσελίδες για αναζήτηση πληροφοριών και για εκπαιδευτικά σεισμολογικά λογισμικά.)


Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 έγινε επίσκεψη στην Ακρόπολη Αθήνας από ομάδα 28 μαθητών από σχολείο της Δανίας (Soenderborg Stasskole) με συνοδία καθηγητών τους. Κατά την επίσκεψή τους ο Δρ. Ιωάννης Καλογεράς παρουσίασε το αντικείμενο "An excursion at the archaeological site of the Athenian Acropolis within the frame of Seismology". Στους μαθητές αναπτύχθηκαν στοιχεία από τη γεωγραφία και τη γεωλογία της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με ιστορικά στοιχεία, καθώς και σεισμολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών και των μνημείων. Τέλος δόθηκαν σχετικές σημειώσεις. Η επίσκεψη της ομάδας στην Ελλάδα οργανώθηκε από το τουριστικό γραφείο El Greco Tours (Χανιά), μέσω του οποίου οργανώθηκε και η επίσκεψη στην Ακρόπολη για το συγκεκριμένο αντικείμενο.


Τη Δευτέρα 12Μαρτίου 2018 έγινε ενημέρωση σε ομάδα παιδιών του Νηπιαγωγείου Φουρφουρά Χανίων μέσω τηλεδιάσκεψης και της πλατφόρμας 100mentors. Η παρουσίαση ήταν ειδικά διαμορφωμένη με εικόνες καρτούνς σε σχέση με το περιβάλλον και την παρατήρηση της Γης, καθώς και τους κανόνες προστασίας από τους σεισμούς. 


Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και στο 1ο Νηπιαγωγείο Νέου Ψυχικού έγινε παρουσίαση σε 2 τμήματα (από 25 παιδιά) του θέματος "Μιλάμε για τους σεισμούς" από το Δρα Ιωάννη Καλογερά. Η παρουσίαση είναι ειδικά προσαρμοσμένη στην ηλικία των παιδιών, ενώ έχουν ενσωματωθεί και δραστηριότητες (κάνε το δικό σου σεισμό, ζωγραφική, πειραματικές διατάξεις, βιωματική), ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών σε ένα δύσκολο επιστημονικό θέμα.


Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 έγινε επίσκεψη στην Ακρόπολη Αθήνας από ομάδα 22 μαθητών και 11 εκπαιδευτικών από σχολεία της Γερμανίας, Ιρλανδίας, Πολωνίας και Ιταλίας καθώς και 19 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών από το 14ο Γυμνάσιο Αθήνας στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ («"SYCAS" Start Your Career At School-Young Entrepreneurs: learning to create and innovate your own career»). Κατά την επίσκεψή τους ο Δρ. Ιωάννης Καλογεράς παρουσίασε το αντικείμενο "An excursion at the archaeological site of the Athenian Acropolis within the frame of Seismology", η οποία βασίζεται στα συμπεράσματα που έχουν αποκομιστεί από τη σχεδόν 10ετή λειτουργία του δικτύου επιταχυνσιογράφων που έχει αναπτύξει και υποστηρίζει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο με χρηματοδότηση και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Στους μαθητές αναπτύχθηκαν στοιχεία από τη γεωγραφία και τη γεωλογία της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με ιστορικά στοιχεία, καθώς και σεισμολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών και των μνημείων. Τέλος δόθηκαν σχετικές σημειώσεις.  

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 2018
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε