Δραστηριότητες

Ενημέρωση, Σχέδιο, Στόχοι

Το επιστημονικό προσωπικό του Γ.Ι. με την εμπειρία του, συμμετέχει στη διοργάνωση δραστηριοτήτων τάξης, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε τάξης συνδέοντας τη θεματολογία της σεισμολογίας και των σεισμών με την εκμάθηση βασικών επιστημονικών εννοιών στα πλαίσια των μαθημάτων της Φυσικής, της Γεωγραφίας - Γεωλογίας, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Ιστορίας ή και της Ψυχολογίας. Οι μαθητές μπορεί να συμμετέχουν στην κατανόηση λειτουργίας των σεισμογραφικών οργάνων, στην εκτέλεση πρακτικών πειραμάτων και κατασκευών προς την κατεύθυνση κατανόησης της διαδικασίας γένεσης των σεισμών και διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, στην κατανόηση των ζημιών σε κατασκευές κλπ.

  • Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν οφέλη στην εκπαίδευση των μαθητών του σχολείου με σύγχρονες μεθοδολογίες, όχι μόνο στα πλαίσια κατανόησης ενός φυσικού φαινομένου αλλά γενικότερα της λειτουργίας των μαθητών στα πλαίσια ομάδας είτε έναντι ενός καταστροφικού φαινομένου είτε αργότερα στα πλαίσια της κοινωνίας.
  • Επιπλέον, παρέχουν δυνατότητες συνεργασίας και επαφής με σχολεία του εξωτερικού, από χώρες που φιλοξενούν αντίστοιχους φυσικούς κινδύνους (Ιταλία, Τουρκία, Η.Π.Α., Αλβανία) ή αναπτύσσουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαδικασίες (Μεγ. Βρετανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Ελβετία).
  • Η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών σε περιοχές με σεισμολογικό - γεωδυναμικό ενδιαφέρον στοχεύει επίσης στην εκπαίδευση των μαθητών μέσω δραστηριοτήτων έξω από την τάξη και την υποστήριξη μαθημάτων όπως αυτά που αναφέρθηκαν ήδη αλλά και περαιτέρω του μαθήματος της Ιστορίας.
  • Τέλος, η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων κάτω από την ιστοσελίδα του σχολείου με περιεχόμενο δυναμικά ανανεούμενο, την οποία μπορούν να αναλάβουν μαθητές του Σχολείου στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, πέραν των εκπαιδευτικών στόχων, καλύπτει και τη διαφήμιση των δραστηριοτήτων του Σχολείου προς μια διαφορετική από τις καθιερωμένες κατευθύνσεις: Το σχολείο αποτελεί κέντρο πληροφόρησης για προστασία από σεισμούς για τη γειτονιά.
  • Απώτερος στόχος της συνεργασίας παραμένει η εξεύρεση πόρων για την περαιτέρω υποστήριξη της συνεργασίας σε βάθος χρόνου, μέσω εθνικών ή διεθνών χρηματοδοτήσεων (χορηγίες, ερευνητικά έργα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο κλπ).

Ενδεικτική εξειδίκευση θεματολογίας

Εισαγωγή στη Σεισμολογία

Η ομάδα θα ασχοληθεί γενικά με το αντικείμενο της Σεισμολογίας (αντικείμενο και στόχος της επιστήμης, βασικοί ορισμοί, πηγές πληροφόρησης, σεισμογραφικά όργανα, σεισμικότητα στην Ελλάδα, μεγάλοι σύγχρονοι σεισμοί στον Ελληνικό χώρο (πχ Αμοργός 1956, Θεσσαλονίκη 1978, Κόρινθος 1981, Καλαμάτα 1986, Αθήνα 1999), ή και παγκόσμια (πχ. τσουνάμι ΝΑ Ασίας 2004, Ιαπωνίας 2011). Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί ένας κατάλογος με συνηθισμένες καθημερινές ερωτήσεις και απαντήσεις σε σχέση με τους σεισμούς (FAQ) και τις λανθασμένες εντυπώσεις που επικρατούν (πχ υπάρχει σχέση σεισμών και καιρικών συνθηκών;).

Παραδοτέο: Έκθεση υλικού (πχ poster, φυλλάδιο, report)

Μέτρα πρόληψης και προστασίας

Η ομάδα θα αναπτύξει τα φυλλάδια που υπάρχουν (ΟΑΣΠ, ΓΓΠΠ) προσαρμοσμένα όμως στο σχολείο. Θα οργανωθεί συγκεκριμένη ομάδα που θα τεθεί επικεφαλής στην περίπτωση σεισμού (το ρόλο αυτόν μπορεί να παίξει το 15μελές συνολικά και για κάθε τάξη το 5μελές) και η οποία σε συνεργασία με τους καθηγητές θα οργανώσει την εκτέλεση ασκήσεων στο σχολείο (π.χ. ποια τάξη θα φεύγει πρώτη από τον κάθε όροφο - η άσκηση θα μετρήσει απαιτούμενους χρόνους ώστε χωρίς πανικό να υπάρξει η εκκένωση του σχολείου, σε ποιόν ελεύθερο χώρο θα γίνει η συγκέντρωση, πώς θα οργανωθεί η επικοινωνία του κάθε ενός με την υπόλοιπη οικογένεια, ποιες είναι οι δημόσιες υπηρεσίες στην περιοχή που θα ζητηθεί πιθανώς βοήθεια - νοσοκομείο, αστυνομικό τμήμα κά., ανάρτηση σε κάθε τάξη σχεδίου του δρόμου διαφυγής μέχρι τον ελεύθερο χώρο, φωτογραφικό υλικό από τα επικίνδυνα σημεία που πρέπει να αποφεύγονται μέσα στο σχολείο αλλά και εξωτερικά μέχρι το χώρο συγκέντρωσης κλπ).

Παραδοτέο: Βίντεο από άσκηση εκκένωσης του σχολείου μέχρι το χώρο συγκέντρωσης, ομιλία στους μαθητές και στους γονείς, σχέδια έκτακτης ανάγκης σε κάθε τάξη και σε άλλους χώρους. Εναλλακτικές μορφές παρουσίασης η θεατρική παράσταση (διαλειτουργικότητα με θεατές) ή το βιωματικό εργαστήριο ψυχολογίας (έλεγχος πανικού).

Ιστορική σεισμολογία

Η ομάδα θα συγκεντρώσει υλικό από ιστορικές πηγές για τους καταστροφικούς σεισμούς της περιοχής του σχολείου. Το υλικό θα συγκεντρωθεί από επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, αρχεία εφημερίδων κλπ, από βιβλιογραφία και από το διαδίκτυο. Η ομάδα μπορεί να πάρει συνεντεύξεις από ηλικιωμένα άτομα που έχουν ζήσει έναν ισχυρό σεισμό, ώστε η ποσοτικοποίηση των διαφόρων στοιχείων από τις μαρτυρίες να οδηγήσει στον καθορισμό της ταυτότητας του σεισμού.

Παραδοτέο: Έκθεση υλικού

Τεχνολογία - Πληροφορική

Η ομάδα θα αναπτύξει διάφορα μοντέλα (μακέτες), που μπορούν να δείξουν τη διαφορά της συμπεριφοράς των κατασκευών έναντι σεισμού, αλλάζοντας παραμέτρους του μοντέλου (διαστάσεις, υλικό, πρόσθεση μελών κλπ). Τα μοντέλα μπορούν να συνδυαστούν με τη λειτουργία εκπαιδευτικών αισθητήρων δόνησης (ή χρήσης smartphones με επιταχυνσιόμετρα), ώστε να υπάρχει και καταγραφή των διαφορετικών αποτελεσμάτων. Η δραστηριότητα κάνει δυνατή την κατανόηση εννοιών της φυσικής (ταλάντωση, πλάτος, περίοδος - συχνότητα κλπ).

Παραδοτέο: Έκθεση υλικού

Εκπαιδευτικές εκδρομές

Το επιστημονικό προσωπικό του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου συνοδεύει τους μαθητές σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε περιοχές με γεωλογικό, γεωτεκτονικό και σεισμολογικό ενδιαφέρον. Ως παράδειγμα αναφέρεται περιοχή με επιπτώσεις από ισχυρό σεισμό (πχ εκδρομή απευθυνόμενη  σε φοιτητές τμημάτων πολιτικών μηχανικών, γεωλόγων, γεωγράφων κλπ). Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης Αθηνών, όπου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ένα ειδικό δίκτυο σεισμογραφικών οργάνων για τη μελέτη της συμπεριφοράς των εδαφικών σχηματισμών και των μνημείων έναντι σεισμού, συνδυάζεται με κατανόηση της πρακτικής χρησιμότητας των οργάνων σε περιπτώσεις προστασίας και αναστήλωσης μνημείων, σε συνδυασμό με τη γεωλογία του λόφου και τις ιστορικές αναφορές.

Παραδοτέο: Έκθεση υλικού

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 2018
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε