Η Σεισμολογία στο Σχολείο: Πιλοτική Εφαρμογή σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου το 2019 ανέθεσε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο έχει πρωταρχικά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατανόηση του φυσικού φαινομένου του σεισμού, την κατανόηση των μέτρων προστασίας και την αναγκαιότητα εφαρμογής τους και τελικώς τη σύνδεση των γνώσεων του σχολείου με τα πολυθεματικά ενδιαφέροντα μαθητών και εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της λειτουργίας του ατόμου μέσα στην κοινωνική ομάδα.

Η ανάθεση έγινε μετά από διαβούλευση μεταξύ της Αντιδημαρχίας Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Καινοτομίας του Δήμου Ηρακλείου και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Ε.Α.Α., παρουσίαση του προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και σχετική απόφασή του (ΑΔΑ ΩΝΚΛΩ0Ο-2Σ1).

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, δημιουργούνται πολυθεματικές ομάδες μαθητών σε διάφορα σχολεία του Δήμου, με κοινό τόπο τη Σεισμολογία και τα μέτρα προστασίας. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητικές ομάδες προετοιμάζονται ώστε να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους (προφορική παρουσίαση, εποπτικό υλικό, φυλλάδια, θεατρική παράσταση, κατασκευές κλπ) σε σχετική ημερίδα, με στόχο τη διάχυση της γνώσης στην ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εγκατάσταση σεισμογραφικών οργάνων (επιταχυνσιογράφων) σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες, η οποία υποστηρίζει αφενός την εκπαιδευτική διαδικασία, επιπλέον όμως πυκνώνει το δίκτυο σεισμογραφικών οργάνων που ήδη λειτουργεί στην πόλη του Ηρακλείου και, υπό το πρίσμα αυτό ενισχύει τη δυνατότητα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να παρέχει αξιόπιστους χάρτες αισθητότητας του σεισμού (ShakeMaps) προς την Πολιτική Προστασία του Δήμου για στοχευμένη παροχή βοήθειας στην περίπτωση ενός καταστροφικού σεισμού. 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 2018
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε